ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จำกัด

OM TECNOS CO., LTD.

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

1/91 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

1/91 MOO 5 ROJANA INDUSTRIAL PARK TAMBOL KANHAM, AMPHOE UTHAI, AYUTTHAYA 13210 THAILAND

ติดต่อ

TEL: 0-3522-7452-3 FAX: 0-3522-7454
E-MAIL: omtecnos@hotmail.com

พื้นที่

3 ไร่

3 RAI

จดทะเบียนนิติบุคคล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544

February 28, 2001

Copyright © 2023 OM TECNOS CO., LTD. All rights reserved.